Generální oprava jezu ve Strakonicích

2019-2020
V roce 2019 a 2020 bude ve Strakonicích probíhat generální oprava jezu Na Křemelce ř.km 53,9.
Práce jsou plánovány do září 2020. Letos se bude opravovat levá polovina jezu.
Dbejte zde zvýšené opatrnosti.